Iso​ver uld - se information omkring glasuld m.fl.

ISOVER glasuld

Fremstilling Isover (glasuld):

94-96% af Isover glasuld består af glas. Heraf 75% genbrugsglas. Fortrinsvis fra knuste bilruder og knuste vinduesglas.

De resterende 4-6% af Isover glasuld består af hjælpestoffer:

Olie, der tilsættes for støvbinding.

Silikone, der tilsættes i nogle af produkterne, hvor der er brug for ekstra god vandafvisning.

Binder, der holder sammen på glasfibrene.

Binderen består dels af melasse (sukker) , dels af urea-modificeret fenolformaldehyd harpiks, der ved hærde-processen bliver til bakelit (også kaldet resin).

Glas fremstilles af sand, kalk og soda, hvor sand udgør den største andel.

Sand er et slutprodukt, når sten nedbrydes i naturen. Der genereres hvert år mere sand på kloden, end der bruges af mennesker – derfor betegnes sand som en hurtigt fornyelig ressource.

PAPIRULD

Fremstilling: Papiruld

75-88% af papiruld består af papir. Heraf 100% genbrugspapir. Fortrinsvis fra aviser.​

De resterende 12-25% af papiruld består af hjælpe-stoffer:

Boraks, Borsyre og Aluminiumhydroxid (ikke i alle typer), der tilsættes for at gøre papirmaterialet modstandsdygtig overfor angreb af mikroorganismer og for at gøre papirmaterialet mindre antændeligt.

​Papir fremstilles af fibre fra træ.

Træ kan generelt betragtes som en fornyelig ressource. Det er dog en forudsætning, at træet kommer fra et skovbrug, hvor der minimum genplantes i samme omfang, som der fældes.

Kilde: Miljøstyrelsen (www.miljøvejledning.dk).

ISOVER glasuld

Genbrug efter endt brug i en bygning:

Ren glasuld uden murbrokker, søm og skruer vil kunne genbruges direkte som isoleringsmateriale.

​Når bygningen engang skal bygges om eller rives ned, vil glasulden fx kunne smeltes om og blive til glasuld igen.​

PAPIRULD

Genbrug efter endt brug i en bygning:

Papiruld som ikke er forurenet vil kunne føres tilbage til producenten.

Kilde: CBI Danmarks datablad

Mange typer af papiruld kan pga. det høje indhold af pesticider og brandhæmmere ikke genanvendes og recirkuleres og ikke indgå i produktion af nyt papir.

Når bygningen engang skal bygges om eller rives ned, vil papirulden skulle køres på forbrændingen.

Kilde: By og Byg anvisning 207, side 26.

Dvs. at for hver tons papir, der bliver lavet til papiruld i stedet for til genbrugspapir, skal der fældes et tilsvarende antal træer for at lave nyt papir.

ISOVER glasuld

CO2:

Ved fremstilling af 1 tons glasuld udledes der 0.277 tons CO2.

Kilde: Isover miljøredegørelse

Ved fremstilling af den mængde Isover glasuld granulat der skal til for at isolere 100 m2 loft til U-værdi 0,15 kWh/m2 K udledes der 0,195 tons CO2(beregnet iht. DS 418)

PAPIRULD

CO2:

Ved fremstilling af 1 tons papiruld udledes der 0,230 tons CO2.

Kilde: CBI Danmarks datablad.

Ved fremstilling af den mængde papiruld der skal til for at isolere 100 m2 loft til U-værdi 0,15 kWh/m2 K udledes der 0,202 tons CO2 (beregnet iht. DS 418)

ISOVER glasuld

Miljø og sundhed:

Isover glasuld kan benyttes overalt – også til miljømærket byggeri.

Isover glasuld indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som sundhedsskadelige.

Materialet er ikke mærkningspligtigt.

Mineraluld har i en årrække været på WHO’s liste over stoffer, der er mistænkt som cancerfremkaldende. Efter mange test og undersøgelser blev Isover glasuld fuldstændigt frikendt og blev slettet fra listen tilbage i 2001

PAPIRULD

Miljø og sundhed:

Papiruld er tilsat kemiske stoffer, der gør at det ikke må anvendes i miljømærket byggeri.

Produkter med brandhæmmer baseret på boraks og/eller borsyre skal mærkes med sætningerne:

R60: Kan skade forplantningsevnen

R61: Kan skade barnet under graviditet.

Eller

R62: Mulighed for at skade forplantningsevnen.

Kilde: Miljøministeriets gældende liste over uønskede stoffer (orientering nr. 3, 2010).

Boraks og borsyre er på EU´s prioriteringsliste over stoffer, der skal undersøges yderligere for hormonforstyrrende egenskaber

ISOVER glasuld

Brand:

Isover glasuld granulat er klassificeret som ubrændbart materiale i brandklasse A2-s1,d0.

​​

Det vil sige, at det ikke kan antændes, og at det ikke indeholder brændbare stoffer, der bidrager til temperaturstigning under branden og kun en meget begrænset røgudvikling.

Isover glasuld er i sig selv ubrændbart, og det kan derfor opnå den højeste brandklasse uden tilsætningsstoffer.

Isover glasuld granulat er brandmæssigt egnet til alle typer af bygninger.​

PAPIRULD

Brand:

Papiruld kan, når det imprægneres med ovennævnte aluminium- og borpræparater, opnå brandklasse

B-s2,d0 (ikke alle papirprodukter indeholder aluminiumhydroxid).

Det vil sige, at den kan brænde og dermed bidrager til temperaturstigning under branden, samt at det afgiver en større røgmængde.

Papiruld kan derfor ikke bruges i alle typer bygninger. Det er fx begrænset, hvor høj bygningen må være og hvilken anvendelse bygningen har.

Kilde: By og Byg anvisning 207, side 50, samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012

ISOVER glasuld

Fugt optagelse:

Isover glasuld er vandafvisende og opsuger ikke fugt. Derfor er der ikke fugttekniske begrænsninger for, i hvilke konstruktioner Isover glasuld kan anvendes.

PAPIRULD

Fugt optagelse:

Optager 15-39 kg vand/m2 afhængigt af udlagt densitet.

Pga. fugtoptag bør papiruld kun anvendes i murede ydervægge, hvis der er tale om vægge uden slagregnspåvirkning af betydning.

Kilde: By og Byg anvisning 207, side 98.

Fugt i konstruktioner:

Det er en udbredt myte, at huset skal kunne ånde gennem konstruktionerne. Fakta er at husets rum skal kunne komme af med den brugte og mere eller mindre forurenede luft samt forsynes med frisk luft.

Dampspærrens funktion:

Luften skal helst ikke passere gennem isoleringslaget. Hverken på vej ind eller ud.

På vej ud bærer luften en del fugt med sig sammen med diverse støvpartikler og anden forurening. Hvis luften passerer gennem konstruktionen vil partiklerne afsættes undervejs og når det er koldt udenfor kondenserer fugten og strander også midlertidigt i isoleringen.

Der bæres også støv og jord ind fra omgivelserne, når det blæser. I løbet af nogle år vil konstruktionen derfor indeholde støv nok til at der er grobund for mikrobiologisk vækst, selvom isoleringen i sig selv ikke danner grobund. Den ”friske luft” vil derfor ikke længere være frisk og sund at indånde, hvis den er kommet ind til indeklimaet gennem konstruktionen. Bl.a. derfor skal konstruktionerne være tætte.

Under visse omstændigheder kan man sikre tilstrækkelig tæthed uden at indbygge en dampspærre. Men det afhænger ikke af isoleringstypen. Det afhænger af om fugtniveauet inde i bygningen er så lavt, at man kan nøjes med at gøre huset lufttæt og ikke damptæt. Samtidig skal den indvendige side af konstruktionen være af materialer, der i sig selv er tilstrækkelige lufttætte

Bæreevne:

Isovers stærke fibre og lette vægtfylde gør materialet særligt velegnet som isoleringsmateriale. Løst udlagt på loft vil Isovers glasuld granulat max sætte sig 5%, hvilket er niveauet for de allerbedste og stærkeste produkter, hvorimod andre granulater med svagere fibre og højere vægt vil kunne sætte sig over 25%. Det vil påvirke isoleringseffekten på sigt, når isoleringstykkelse reduceres. Med Isover glasuld granulat får man et langtidsholdsbar og stærkt resultat med en god isoleringsværdi

Produktion i Danmark:

Isover holder til i Vamdrup i Jylland, hvorfra der produceres meget Isover til det danske marked. Det er med til at bevare danske arbejdspladser på dansk grund, som er vigtigt for at opretholde et velfærdssamfund, som vi kender det i dag

Få et uforpligtende tilbud​

 
 
Kontaktoplysninger
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi er medlem af

Vurderet 5/5 på baggrund af 2 anmeldelser på Facebook

Stabil Total Isolering ApS.  CVR-NR.: 15017988